Clothing Compatibility List

This is outdated by a few months – an update will be coming shortly.

Maitreya LaraV-TechBelleza FreyaSlink HGHG PetiteLegacy (Female)Legacy (Perky)Signature AliceBelleza JakeSignature GianniLegacy (Male)
Spencer Bootsxxxxxxxxx
Elena Lingeriexxxxxxxx
Abelyn Outfitxxxxxxx
Jamie Shirt
Addie T-Shirtxxxxxxx
Remy Pantsxxxxxxxx
Sienna Jacketxxxxxxx
Layla Bikinixxxxxxxx
Ryan Tank Topxxxxxxxxxxx
Harley Shortsxxxxx
Jasmie Corsetxxxxxxxx
Morgan Bootsxxxxxxxx
Charli Skirtxxxxx
Avery Jacketxxxxxxxxxx
Eve T-Shirtxxxxxxxx
Ellis Pantsxxxxxxxxx
Mina Outfitxxxxxxxx
Astia Outfitxxxxxxxx
Zara T-Shirtxxxxxxx
Jessie Shortsxxxx
Saskia Topxxxxxx
Nadia Bodysuitxxxxxxxx
Paige Topxxxxxxx
Maitreya LaraV-Tech ChestBelleza FreyaSlink HourglassHG Petite ChestLegacy (Female)Legacy (Perky)Signature AliceBelleza JakeSignature GianniLegacy (Male)
Rory Bootsxxxxxxx
Odette Overallsxxxxxx
Catie Skirtxxxx
Alicia T-Shirtxxxxxx
Mya Bodysuitxxxxxx
Esme Shirtxxxxxx
Rose Bootsxxxx
Isabelle Lingeriexxxxxxx
Nina Suitxxxxxx
Lena Pantsxxxx
Adrian Jacketxxxxxx
Eliza Shirtxxxxxx
Jenna Shirtxxxxxx
Sofia Pantsxxxx
Alina Shirtxxxxxx
Anika Bootsxxxx
Maitreya LaraV-Tech ChestBelleza FreyaSlink HourglassHG Petite ChestLegacy (Female)Legacy (Perky)Signature AliceBelleza JakeSignature GianniLegacy (Male)
Carrie Sweaterxxxxxx
Rosa Lingeriexxxxx
Iris Shortsxxxx
Hyla Heelsxxxx
Ayla Skirtxxxx
Idyia Topxxxxx
Sabrina Dressxxxxxx
Dione Outfitxxxxxx
Nyx Boots & Pantsxxxx
Erator Harnessxxxxxx
Rhea Topxxxxx
Emilia Skirtxxxx
Emilia Shoesxxxx
Tethys Setxxxxxx
Maitreya LaraV-Tech ChestBelleza FreyaSlink HourglassHG Petite ChestLegacy (Female)Legacy (Perky)Signature AliceBelleza JakeSignature GianniLegacy (Male)
Nemesis Pants & Bootsxxxx
Selene Shirtxxxxxx
Idalia Top & Skirtxxxxxx
Astraea Bootsxxxx
Janus Outfitxxxxxx
Mira Shortsxxxx
Malus Pantsxxxx
Keres Jacketxxxxxx
Thallo Lingeriexxxxxx
Obsidian Bootsxxx
Solatium Sweaterxxxxx
Erebus Outfitxxxxxx
Destroyed Sneakersxxx
Maitreya LaraV-Tech ChestBelleza FreyaSlink HourglassHG Petite ChestLegacy (Female)Legacy (Perky)Signature AliceBelleza JakeSignature GianniLegacy (Male)
Anteros Dressxxxxxx
Mars Dressxxxx
Elpis Topxxxx
Android Arm Capxxx
Grandfather Slippersxxxxx
Nailed Collarxxxx
Canopus Bootsxxx
Eridani Dressxxxx
Maitreya LaraV-Tech ChestBelleza FreyaSlink HourglassHG Petite ChestLegacy (Female)Legacy (Perky)Signature AliceBelleza JakeSignature GianniLegacy (Male)
Aranea Corsetxxxx
Caelum Collarxxx
Volans Bodysuitxxxx
Aphrodite Lingerie*xxx

If you are looking for a specific item please use “CTRL+F” to search this page